🌊💎⭐𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐞💫 [@𝐲𝐮💍]

ID : 16437398

11

佐藤クリスティン ⭐19歳 フィリピン人 🇵🇭 大学2年生🔖 | 157 cm ミクチャスタート :2021年8月13日 Nice to meet you ~ ! 🤝☺️ 🌷 🌊KEISHI💎•🍀JUNYA🎃•HIRO💍 ⭐NAGI💫•❄️TATETO🧸•🍰SOU🚗 🐱YUU☃️• 🏀RYOTAROU👟•🐧TAIKI⚽ 🧢RENTAROU⚽ • 🍊DAICHI🏃‍♂️•SHOKI🏀 🇦🇺RINTAROU🔥 🐯TAIGA⚔️ •🌺YUKI🍭•MUNI🚼 🌊KAIRI🏯 •🐻KEITA🍝•🐰YOTA 👟